Städ och Fönsterputsföretagens Riksorganisation

SFRO är en branschorganisation för privata städ- och fönsterputsföretag. Organisationen driver aktuella branschfrågor gentemot politiker och myndigheter och förhandlar fram kollektiv- och löneavtal,  hjälper och informerar sina medlemsföretag i branschfrågor. Besök deras hemsida

Sveriges Rengöringstekniska Förbund

SRTF:s affärsidé är att aktivt följa och påverka utvecklingen inom rengöring och fastighetsunderhåll. Deras målgrupp är personer och företag som direkt eller indirekt är verksamma inom branschen. SRTF skall verka som opinionsbildare genom offensiva aktiviteter samt sprida information och erfarenhet på ett för medlemmarna attraktivt och lättillgängligt sätt. Besök deras hemsida

Tidningen Rent

Rent är branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor. Besök deras hemsida

Svenska Golvrådet

Svenska Golvrådet verkar bland annat som ett centralt obundet branschråd för golvfrågor med syfte att öka kunskapen och förståelsen för rätt golvval och rätt bedriven golvskötsel. Besök deras hemsida

Branschföreningen för Industriell och Institutionell hygien

IIH hjälper sina medlemsföretag att ta ansvar för hur produkter och metoder påverkar hälsa, miljö och material. Besök deras hemsida

Organisationen för tjänsteföretagare i Sverige

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Organisationen består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. Besök deras sida


Kontakt: Telefon: 018-24 88 68 | E-post: info@sfbs.se

Rating AAA

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Rating UC